side-area-logo
Välkommen till Ventilation i Syd

Bra ventilation sparar energi
och ger frisk luft till alla

Vi levererar ren trivsel

En bra ventilationslösning ger frisk luft som vi mår bättre av inomhus. Om man inte underhåller ventilationen ordentligt är risken stor att mögel och fuktskador uppstår, och det kan gå fort. Med vår långa erfarenhet ser vi till att er ventilationsanläggning mår bra.  Vi följer de lagstiftade kraven som finns för en god luftkvalitet och levererar ren trivsel till ett bra pris.

Installation & reparation
Nybygge eller renovering? Vi reparerar och installerar de senaste och mest effektiva ventilationssystemen som finns på dagens marknad.

Styr & Regler
Vi utför alla typer av styr- och reglerarbeten i fastigheter såsom felsökning samt åtgärd. Våra installatörer har dessutom elbehörighet.

OVK-besiktningar
Alla arbetslokaler och bostäder ska besiktigas med vissa tidsintervaller. Vi är OVK-certfierade och vi ser till att ventilationssystemets funktion stämmer med de föreskrifter som gällde då systemet togs i bruk och att systemet fungerar såsom det är tänkt. Vi kontrollmäter även luftflöden och kontrollerar om kanalerna behöver rensas.

Service och underhåll
Vi utför service på alla ventilationsanläggningar. Att anlita oss för service med jämna mellanrum är ett effektivt sätt att undvika driftstopp som kan bli mycket kostsamma. Du som villaägare bör se över din ventilation i mellan åt, med rätt ventilationslösning används inte mer energi än nödvändigt, vilket i sin tur gör att du som villaägare sparar pengar.

Kontrollmätningar av luftkvalité
För att bättre kunna kontrollera din ventilation i framtiden skapar vi fasta mätställen för mätning och kontroll av luftflödena.

Rensning av alla typer av ventilationssystem
En rensning i ventilationssystemet ger många fördelar och i samband med rensningen så rengör vi även luftdonen.

Luftinjustering
En icke injusterad anläggning kan förorsaka förhöjda energikostnader och medföra fuktskador. Det är därför viktigt att din ventilationsanläggning injusteras efter färdig montering. Vi ser till att luftflöden kontrolleras och vi ställer in automatiken till de rätta värdena.

Serviceavtal
Vi kan hjälpa dig med regelbunden service och underhåll av din ventilationsanläggning. Då kan du budgetera och kontrollera dina servicekostnader. Teckna ett serviceavtal med oss!

Kamerainspektion
Vi erbjuder kamerainspektion av ventilationskanaler med inspelning.